http://bomberiles.com Policia de la Generalitat - Mossos d'esquadra  

bájate los apuntes gratis para las OPOSICIÓNS PER MOSSOS DE  CATALUNYA comprimidos en zip 700 MG

NUEVA GUÍA DE MOSOS 2011

PÁGINA DE LOS MOSSOS DE CATALUNYA

  CONTENIDO DE LOS TEMAS DE LOS CD,S de mossos

 
 
LEYES E INFORMACIÓN
Leis
DEPLEGAMENT
VIOLÈNCIA IRRACIONAL
TRÀNSIT
SERVEIS CENTRALS
Escola de Policia de Catalunya
HISTORIA MOSSOS
HISTORIA MOSSOS 2
LA CARTA DE ROTTERDAM
FUNCIONS MOSSOS D'ESCUADRA
COMISSARIAS
FUNCIONS MOSSOS D'ESCUADRA
REQUISIT PERL LES OPOSICIONS
EL MODEL CATALÀ DE SEGURETAT
MAPA DE DESPLEGAMENT DE MOSSOS
Historia de catalunya, estatuto, constitucion española, y examenes,
Resolució 714/V del Parlament de Catalunya, sobre la participació i la col·laboració del Cos de Mossos d’Esquadra en les tasques d’auxili (pdf)

links para ver conectado directamente a internet
http://www.gencat.es/mossos/  .....(conectado a internet)

 

TEMAS DE LAS OPOSICIONES PARA MOSSOS

Categoría: Oposiciones/Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
  Requisitos Generales:
      1. Tenir la nacioalitat espanyola
      2. Posseir el titol de graduat escolar, batxiller elemental, F.P.I. O altre equivalent
      3. No estar afectat per impediments fisics o psíquics que impossibilitin l`exercici normal de les funcions própies de les places objectes de la convocatòria
      4. No estar inclòs en el quadre d'exclusions mèdiques per a la convocatòria
      5. Haber complit 21 anys i menys de 30
      6. Alçada mínima d'homes: 1,70m, dones: 1,65m
      7. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant el correponent document oficial
      8. Posseir el carnet de conducir, categoria B-1
      9. Haber finalitzat els homes el servei militar, la prestació social substitutòria o estar exempt de realitzar-ho (Si es supera l'oposició i es convocat a la segona fase, es por ajonar l'incorporació al servei militar. Al ser funcionari del cos de Mossos
      10. Declaració jurada per la qual prengui el compromís d'estar en possessió d'armes
  Temario:
      VOLÚMEN I: Lengua y Matemáticas
      VOLÚMEN II: Ciencias Naturales y Sociales
      VOLÚMEN III: Cultura catalana, Historia, Cultura, Arte y Literatura catalana (cd bomberos 1)
      VOLÚMEN IV: Estatuto, Constitución y Test Psicotécnicos (CD Bomberos 1)

    

Estudia y repasa el Catalá
GUIA Y TEMAS DE MOSSOS
EXÁMENES
27/08/2003 Normes que regiran en la convocatòria de l'any 2004 d'ingrés al cos de mossos d'esquadra
Mossos de Escuadra  de Catalunya
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA   (DOC)
Cultura general
GUIA DE ESTUDIS MOSSOS ESCUADRA.doc
historia mossos.doc
model policial catala.doc
mossos guia de estudio pdf
historia mossos.doc
model policial catala.doc
mossos guia de estudio.doc
ESTATUT (Catalan)
CONSTITUCIÓN Española
TEMAS AUXILIARES (catalá) doc
convocatoria oposicons mossos 2003.pdf
documantacion a persentar el aspirane a mosso.pdf
exame catalá nivel 4.pdf
INVESTIGACIO Y PROFESIONALIDAD
oposiciones 2003.pdf
prova física.pdf
 etica
TEMARIO COMPLETO MOSSOS
reglament general  de circulació y multes.pdf
desplegament.doc
evaluacio per portar arma de foc.doc
exámenes mossos.doc
funcion mossos escuadra.doc
funcion mossos escuadra.doc
funcions mossos transist.doc
TEST PSICOTÉCNICOS
HIST.  CATALANA-1 
HIST. CATALANA-2 
HIST. MODERNA Catalana 
CATALUNYA MEDIEVAL 
Organigrama Catalunya 
Generalitat de Catalunya
Estructura i organizació
GEOGRAFÍA CATALANA (PDF)
Exams de Català i apunts
COMARQUES Catalanes
Pueblos de Catalunya
GENCAT
area investigacio accidents
tema 1
mossos guia de estudio.doc
OPOSICIONS MOSSOS PORTADA.doc
organigrama mossos.doc
paginas mossos de scuadra.doc
pregunas todas juntas de mossos.doc
preguntes frecuentes mossos.doc
serveis centrals.doc
solicitud oposicion mossos.dot
OPOSICIONS MOSSOS PORTADA.doc
APUNTES SOBRE ESPAÑA
REPASO DE HISTORIA  doc)
SICOTÉCNICO
sicotecnicos
organigrama mossos.doc
Primeros auxilios y otros temas
Curso de informática e Internet
Catalunña en el mundo
SOCORRISMO PPS
EJERCICIOS CATALÁ NIVEL B  SOLICIONES
CATALÀ